Praca: Zastępca głównego księgowego

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca głównego księgowego
Miejsce pracy: Międzyrzecz
Ogłoszenie o naborze Nr 46946

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,
- praca w siedzibie jednostki,
- stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze,
- budynek biurowy nie posiadający wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
- narzędzia i materiały pracy- komputer, urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • prowadzenie ewidencji księgowej jednostki,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań finansowych,
 • współudział w opracowywaniu planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki,
 • współudział w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
 • dokonywanie analiz wykorzystania środków budżetowych oraz wykonania dochodów budżetowych,
 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi,
 • prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Powiatowego Leakrza Weterynarii w Międzyrzeczu należą do kompetencji z-cy głównego księgowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe Osoba ubiegająca się o stanowisko z- cy głównego księgowego powinna spełniać jeden z poniższych warunków:
•mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
• lub być wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
•albo posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,


doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w księgowości sektora finansów publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowosci oraz przepisów wykowanczych do ww. ustawy, praktyczna wiedza nt. zagadnień związanych z rachunkowością budżetową(plany kont, klasyfikacja budżetowa), znajomość ustawy o finansach publicznych, przepisów z zakresu sprawozdwaczości budżetowej oraz Prawa zamówień publicznych,
 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera, w tym praktycznego wykorzystania aplikacj pakietu MS Office,
 • Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • Posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków z- cy głównego księgowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad naliczania wynagrodzeń, składek ZUS i FP oraz podatku dochodowego,
 • znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej NBP, programu Płatnik, TREZOR,
 • znajomość przepisów prawa pracy i służby cywilnej,
 • odporność na stres i umiejętność radzenia sobie z nim, dokładność, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty:

Księgowa

Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
Dodano: 2019-05-25
Lokalizacja: Małomice

Kontrola dokumentów, dekretowanie i księgowanie dokumentów, kontrola rejestrów VAT oraz przygotowanie danych do deklaracji VAT, udział w procesie...

Księgowa / Księgowy

Pracodawca: MARINO sp. z o.o.
Dodano: 2019-05-23
Lokalizacja: Wschowa

weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym;znajomość przepisów o rachunkowości oraz podatku dochodowego od osób prawnych i...

Specjalista ds. Ekonomicznych

Pracodawca: Budimex SA
Dodano: 2019-05-21
Lokalizacja: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Nowa Sól, Żary, Żagań, Świebodzin

Do Twoich zadań należeć będzie:weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów księgowych,ewidencja księgowa  wszystkich dokumentów dotyczących...

Księgowa / Księgowy

Pracodawca: CIECH Vitrosilicon S.A.
Dodano: 2019-05-16
Lokalizacja: Iłowa

 Oferujemy:Możliwość rozwoju zawodowegoZatrudnienie w oparciu o umowę o pracęPakiet prywatnej opieki medycznejNiezbędne narzędzia pracyNasze...