Praca: Inspektor weterynaryjny

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 46987

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie związana z obsługą pracowników urzędu oraz klienta zewnętrznego (częste kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe).
Wyjazdy służbowe.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Praca z biurowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi.
Budynek wielopoziomowy nie jest przystosowany do osób poruszających na wózku inwalidzkim oraz osób mających problemy z poruszaniem się po schodach, brak windy.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z koordynowaniem i kontrolowaniem działalności Powiatowych Lekarzy Weterynarii oraz prowadzenie spraw w zakresie ochrony i zdrowia zwierząt.
 • Prowadzenie spraw związanych z koordynowaniem i kontrolowaniem działalności Powiatowych Lekarzy Weterynarii oraz prowadzenie spraw w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Monitorowanie zakażeń zwierząt.
 • Przeprowadzanie kontroli zgodnych z planem kontroli z upoważnienia Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.
 • Prowadzenie dokumentacji weterynaryjnej dotyczącej zdrowia i ochrony zwierząt.
 • Prowadzenie sprawozdawczości i analiz w zakresie zadań Zespołu.
 • Przygotowywanie projektów pism, decyzji administracyjnych, protokołów kontroli.
 • Prowadzenie spraw związanych z koordynowaniem i kontrolowaniem działalności Powiatowych Lekarzy Weterynarii oraz prowadzenie spraw w zakresie przeprowadzania kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu.
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Sprawdzanie prawidłowości przesyłania informacji w systemie TRACES i innych programach informatycznych Inspektoratu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość programów Microsoft Office
APLIKUJ TERAZ