Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Krosno Odrzańskie
Ogłoszenie o naborze Nr 47010

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do godz. 15:00.
Praca w siedzibie Inspektoratu przy komputerze oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe krajowe.
Możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w przypadku kryzysowych sytuacji wymagających działań IW.
Prowadzenie samochodu służbowego - osobowego.

Zakres zadań

 • wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej, określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1557 ze zmianami) w szczególności:
 • nadzór nad podmiotami produkującymi, przechowującymi i wprowadzającymi do obrotu, środki żywności pochodzenia zwierzęcego oraz nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego
 • realizacja pobierania prób do badań monitoringowych i urzędowych w kierunku pozostałości chemicznych, biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości, rejestrów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • W przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel).
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ