Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Świebodzin
Ogłoszenie o naborze Nr 46442

Warunki pracy

•Praca w wymiarze 8 godz. od poniedziałku do piątku w siedzibie urzędu i/lub na terenie powiatu świebodzińskiego,
•Praca biurowa z użyciem komputera (powyżej 4 godz. dziennie) i innych urządzeń biurowych,
•Praca w godzinach nadliczbowych i/lub w dniach wolnych od pracy wg potrzeb urzędu,
•Stres związany z wykonywaniem czynności pod presją czasu,
•Bariery architektoniczne: ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, miejsce pracy na piętrze w budynku jednopiętrowym, brak windy,
•Wyjazdy służbowe, szkolenia,
•Prowadzenie samochodu służbowego.

Zakres zadań

 • Wykonywanie badań laboratoryjnych mięsa na obecność włośni,
 • Kontrolowanie podmiotów produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego, a szczególności podmiotów działających w ramach sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej,
 • Badanie zwierząt umieszczanych na rynku lub przeznaczonych do handlu z wystawieniem wymaganych świadectw,
 • Nadzorowanie przesyłek zwierząt w punktach odpoczynku, miejscach gromadzenia i punktach przeładunkowych,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiązków, w tym praca w programie TRACES, VETLINK, E-KLIENT, RPPUiŻ,
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości w ramach właściwości zespołu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie badań labolatoryjnych mięsa na obecność włośni, sprawowania nadzoru w podmiotach nadzorowanych podlegajacych rejestracji, obrotu zwierzętami
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, internet, poczta elektroniczna)
 • Prawo jazdy kat. B, umiejętność prowadzenia samochodu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończenie kursu "Badanie mięsa swiń i dzików w kierunku włośni metodą wytrawiania próbki "zbiorczej" , zorganizowanego przez jednostkę upoważnioną do prowadzenia szkolenia i wydawania zaświadczeń w tym zakresie
APLIKUJ TERAZ